ចំណេះដឹង

គន្លឹះ​ជោគជ័យ​ក្នុង​អាជីវកម្ម ចំណេះដឹង​ទូទៅ​ទាក់ទង​នឹង​បញ្ហា​សង្គម ព្រមទាំង​គំនិត​ល្អៗ​ពី​ធុរជន សហគ្រិន និង​មនុស្ស​សំខាន់ៗ ដែល​លោក​អ្នក​អាច​យក​ទៅ​អនុវត្ត​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​រស់នៅ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​បាន។

ជឿទេថា សូម្បី ដូណាល់ ត្រាំ ក៏ជឿលើជោគវាសនាដែរ?

ដោយ​ នុប សំណាង
តំាង​ពី​បុរាណកាល​មក សំណាង​ឬ​ក៏​ជោគ​វាសនា ត្រូវ​បាន​មនុស្ស​មួយ​ចំនួន​ជឿ​ថា ជា​ផ្នែក​មួយ​ដែល​បាន​ចូលរួម​ជំរុញ​ធ្វើ​ឲ្យ​គេ​បាន​ទទួល​ជោគជ័យ។ រហូត​មក​ដល់​សហស្សវត្ស​នេះ​ទៅ​ហើយ ជោគ​សំណាង​នៅ​តែ​មាន​មនុស្ស​ជឿ​ជាក់​នៅ​ឡើយ​ថា ជា​អ្នក​នៅ​ពីក្រោយ​ខ្នង​ជួយ​បង្ហាញ​ផ្លូវ​និង​ជួយ​ឲ្យ​ជោគជ័យ។