ចាន់ មង្គល

Articles by author ចាន់ មង្គល

អ្នកជំនាញ ក្រើនរំឭកជាថ្មី ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន ចំពោះការទិញអចលនទ្រព្យតាមគ្នា

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
អ្នកជំនាញ​អចលនទ្រព្យដែលមាន​ភាពចាស់ទុំ​ក្នុង​ទីផ្សារ បានលើក​ឡើងថា ការវិនិយោគ​លើ​អចលនទ្រព្យ ដោយមិន​មានការ​ទទួលបាន​ព័ត៌មាន​គ្រប់ជ្រុង​ជ្រោយ គឺជាកត្តា​ប្រឈម​ធំបំផុត​សម្រាប់​អ្នកវិនិយោគ ពិសេស​គឺអ្នកដែល​ខ្ចីលុយ​ធនាគារ​មកវិនិយោគ​តែម្ដង។ ការអះអាង​បែបនេះ ដោយសារតែ​អ្នកជំនាញ​អចលនទ្រព្យ កត់​សម្គាល់​ឃើញថា មានអ្នក​ទិញអចលន​ទ្រព្យមួយ​ចំនួន ចេះតែទិញ​តាមគ្នា ព្រោះឃើញគេចំណេញ ចង់ចំណេញ​តាមគេ ដោយមិន​បានគិតគូរ​ច្បាស់លាស់​ពីហានិភ័យ​នោះ​ឡើយ។