អចលនទ្រព្យ

Articles by category អចលនទ្រព្យ

អ្នកជំនាញ៖ វិស័យស្ថាបត្យកម្ម និងសំណង់ ជាចលករដ៏សំខាន់ ដើម្បី​ឈានទៅអភិវឌ្ឍទីក្រុងឆ្លាតវៃ នាអនាគត

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងអ្នកជំនាញផ្នែកស្ថាបត្យកម្ម និងសំណង់ ជាច្រើន សុទ្ធតែបានអះអាងថា វិស័យស្ថាបត្យកម្ម និងសំណង់ គឺជាការចូលរួមយ៉ាងសំខាន់មួយ ក្នុងការឈានទៅរកការអភិវឌ្ឍទីក្រុងឆ្លាតវៃ (Smart City) នៅកម្ពុជា នាពេលអនាគត ខណៈដែលកន្លងមក ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក៏ធ្លាប់បានប្រកាសលើកឡើងពីចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួន ក្នុងការឈានទៅបង្កើតទីក្រុងឆ្លាតវៃនេះផងដែរ។