ពាណិជ្ជករ​ជោគជ័យ

Articles by category ពាណិជ្ជករ​ជោគជ័យ

ឧកញ៉ា​ ហ៊ុន ឡាក់ សហការ​ជាមួយ​ចិន​​សង់​​មជ្ឈមណ្ឌល​​ស្រាវជ្រាវ​បន្សុទ្ធ​ពូជ​ស្រូវ​ដំបូងគេ​នៅកម្ពុជា​

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
កម្ពុជាបាននិងកំពុងសហការជាមួយចិន គ្រោងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ និងបន្សុទ្ធពូជស្រូវជាង ៣០០ប្រភេទ នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ខណៈខេត្តនេះមានសក្តានុពលដែលអាចទាញយកស្រូវកើនឡើងជាងទ្វេដង។ បើតាមការអះអាងពីអនុប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា គម្រោងនេះ អាចនឹងចាប់ផ្តើមជំហានដំបូង ជាមួយនឹងការបង្កើតពូជស្រូវដែលត្រូវនឹងទីផ្សារចង់បាន ពូជស្រូវសមនឹងអាកាសធាតុ និងទទួលទិន្នផលកាន់តែខ្ពស់ និងអាចធានាទីផ្សារសម្រាប់កសិករយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។