ថ្មីៗបំផុត

អត្ថបទដែលទើបនឹងផ្សាយថ្មីៗ

រុស្ស៊ីចាយលុយជិត ១២ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ World Cup 2018 តើ​ចំណាយ​លើ​អ្វីខ្លះ?

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
រដូវកាល World Cup ឆ្នាំ២០១៨ ត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីយប់​ថ្ងៃទី​១៤ មិថុនា​កន្លង​ទៅនេះ ដោយប្រទេសរុស្ស៊ី ត្រូវបានជ្រើសជាម្ចាស់ផ្ទះ សម្រាប់ការប្រកួតបាល់ទាល់លំដាប់ពិភពលោក ដែលមានរយៈពេល ៤ឆ្នាំម្ដងមួយនេះ។ ក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះ ប្រទេសរុស្ស៊ីបានចំណាយលុយប្រមាណជិត ១២ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់រៀបចំការប្រកួត World Cup 2018 នេះ។ តើរុស្ស៊ីចំណាយទៅលើអ្វីខ្លះ?