#អាជីវកម្ម

Articles by Tag អាជីវកម្ម

អាជីវកម្ម​សាលា​បង្រៀន​ដូរ្យ​តន្ត្រី​កំពុង​កាក់​កប ខណៈ​ដែល​ចំនួន​សាលា​កើន​កាន់​តែ​ច្រើន

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ដូរ្យ​តន្ត្រី មិន​ត្រឹមតែ​ជា​ចំណី​អារម្មណ៍​មួយ​របស់​មនុស្ស​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ប៉ុន្ដែ​វា​ក៏​បាន​និង​កំពុង​ក្លាយ​ជា​របរ​មួយ​ដែល​អាច​រក​ចំណូល​បាន​ច្រើន​គួរសម​ដែរ។ ក្រៅ​ពី​អ្នក​ចេះ​ភ្លេង​អាច​យក​ចំណេះ​វិជ្ជា​នេះ ទៅ​សម្ដែង​ក្នុង​កម្មវិធី​ផ្សេងៗ​ដើម្បី​រក​ចំណូល បច្ចុប្បន្ន អ្នក​ប្រកប​អាជីវកម្ម​សាលា​បង្រៀន​ផ្នែក​ដូរ្យ​តន្ត្រី​នេះ ក៏​កំពុង​កាក់​កប​ខ្លាំង​ផង​ដែរ ខណៈ​ដែល​ចំនួន​សាលា​បង្រៀន​ផ្នែក​នេះ បាន​កើន​ឡើង​ច្រើន​ជាង​មុន​ផង​ដែរ។