#ថៃ

Articles by Tag ថៃ

មជ្ឈមណ្ឌល​អប់រំ​ធម្មជាតិ​បាងភូ ជា​ទី​គយគន់​សត្វស្លាប​ដ៏​ពេញ​និយម​របស់​ប្រជាជនថៃ

ដោយ​ សូរ ចាន់ណា
មជ្ឈមណ្ឌល​អប់រំ​ធម្មជាតិ​បាងភូ (BANGPU) ដែល​ជា​តំបន់​ច្រាំង​សមុទ្រ​សៀម ស្ថិត​នៅ​ខេត្ត​សមុទ្រ​ប្រាកាន​ភាគ​អាគ្នេយ៍​រាជ​ធានី​បាងកក។ ទីនេះ​ជា​តំបន់​ដី​ភក់​សមុទ្រ​ដ៏​ធំ​មួយ ដែល​សម្បូរ​ដោយ​ព្រៃ​កោងកាង និង​សត្វ​ស្លាប​ជាច្រើន។