#ឧស្សាហកម្ម

Articles by Tag ឧស្សាហកម្ម

ក្រុមហ៊ុន​ជប៉ុន​ជាប់ចិត្ត​ខ្លាំង លើការ​វិនិយោគ​ក្នុងតំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ចូលមកដល់ឆ្នាំ២០១៨នេះ បរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជានៅតែរក្សាបាននូវភាពល្អប្រសើរ និងកំនើនរឹងមាំ ទោះបីជាការបោះឆ្នោតជាតិ កាន់តែកៀកខិតចូលមកដល់ក៏ដោយ។ បើតាមអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ បានលើកឡើងថា ឆ្នាំ២០១៨នេះ មានក្រុមហ៊ុនជប៉ុនថ្មីៗមួយចំនួន បានសម្រេចបោះទុនវិនិយោគបង្កើតរោងចក្រ នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ ដែលវាបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីទំនុកចិត្តរបស់វិនិយោគទុនបរទេសមកលើទីផ្សារកម្ពុជាកាន់តែខ្លាំងឡើង។