#ឧស្សាហកម្ម

Articles by Tag ឧស្សាហកម្ម

ដំណឹងល្អ! ចាប់ពីថ្ងៃទី១កក្កដា តទៅប្រេងសាំងនឹងចុះថ្លៃ ១៦០រៀលក្នុងមួយលីត្រ

ដោយ​ សូរ ចាន់ណា
សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ដ្រី ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាទៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ឲ្យត្រួតពិនិត្យតាមស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈនានា ដើម្បីបញ្ចុះតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ​គ្រប់ភេទឲ្យចុះថ្លៃចំនួន១៦០រៀលក្នុងមួយលីត្រ ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨តទៅ។ បើតាមប្រមុខរាជ​រដ្ឋាភិបាល ការបញ្ចុះតម្លៃប្រេងនេះ ធ្វើឡើង​តាមរយៈការកំណត់ការបញ្ចុះតម្លៃពន្ធអាករពិសេសចំពោះប្រេងសាំងពី ៣៥% មកនៅត្រឹម ១៥% ប្រេងម៉ាស៊ូតបញ្ចុះពន្ធអាករពី១៥% មកនៅ ៥,៥% និងប្រេងកាតបញ្ចុះតម្លៃពន្ធអាករពី ​១៥% ​មកនៅ ១០%។