រ៉ឹម ភារី

Articles by author រ៉ឹម ភារី

ការ​ទិញ​រថយន្ត​បង់​រំលស់​ផ្តើម​ពេញ​និយម​ខ្លាំង​ ប៉ុន្តែ អ្នកជំនាញ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ឲ្យ​ប្រយ័ត្ន!

ដោយ​ រ៉ឹម ភារី
ការ​ទិញ​រថយន្ត​បង់​រំលស់​នៅ​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​នេះ កំពុង​ត្រូវ​ប៉ាន់​ខ្លាំង​នៅ​កម្ពុជា។ អាជីវករ​​លក់​រថយន្ត​បង់​រំលស់ លោក ប៊ុន រតនា បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ខុស​ពី​អតីតកាល​ដែល​ប្រជាជន​ខ្មែរ​មាន​ផ្នត់​គំនិត​ខ្មាស​អៀន​នៅ​ពេល​ទិញ​រថយន្ត​បង់​រំលស់ បច្ចុប្បន្ន ប្រជាជន​ចាប់​ផ្តើម​ប្តូរ​គំនិត​ដោយ​ងាក​មក​គាំទ្រ​ការ​ទិញ​រថយន្ត​បង់​រំលស់​ទៅ​វិញ។