រ៉ឹម ភារី

Articles by author រ៉ឹម ភារី

វិនិយោគិន​ហុងកុងមក​កម្ពុជា​២ថ្ងៃ​ដើម្បីស្វែងរកឱកាសវិនិយោគ

ដោយ​ រ៉ឹម ភារី
គណៈប្រតិភូហុងកុងមួយក្រុម បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារយៈពេល២ថ្ងៃ ដើម្បីសិក្សាពីលទ្ធភាពវិនិយោគ និងសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជា ស្របតាមគំនិតផ្តួចផ្តើមនៃគម្រោងពាណិជ្ជកម្ម «ផ្លូវមួយ ខ្សែក្រវ៉ាត់មួយ» ដែលជាមហាគម្រោងរបស់ប្រធានាធិបតីចិន លោក ស៊ី ជីនភីង ដែលបានប្រកាសប្រាប់ពិភពលោកនាពេលកន្លងមក។