#ចំណូលពន្ធ

Articles by Tag ចំណូលពន្ធ

ពន្ធដារនឹងពង្រឹងការចុះបញ្ជី និងចុះត្រួតពិនិត្យជាក់ស្តែងតាមរោងចក្របន្ថែមទៀត

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាព និងជំរុញកំណើននៃការប្រមូលពន្ធអាករឲ្យកាន់តែប្រសើរបន្ថែមទៀត អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ អះអាងថា នឹងពង្រឹងការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន សហគ្រាស និងបន្តចុះត្រួតពិនិត្យតាមរោងចក្រផលិតជាក់ស្តែងនៅទូទាំងប្រទេសបន្ថែមទៀត។