ចំណេះដឹង

គន្លឹះ​ជោគជ័យ​ក្នុង​អាជីវកម្ម ចំណេះដឹង​ទូទៅ​ទាក់ទង​នឹង​បញ្ហា​សង្គម ព្រមទាំង​គំនិត​ល្អៗ​ពី​ធុរជន សហគ្រិន និង​មនុស្ស​សំខាន់ៗ ដែល​លោក​អ្នក​អាច​យក​ទៅ​អនុវត្ត​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​រស់នៅ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​បាន។

សិល្បៈនៃការ​ឆ្លើយ​តប​បដិសេធ ឲ្យ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
រាល់ការឆ្លើយបដិសេធទៅលើគំនិតណាមួយរបស់អ្នកដទៃ នៅក្នុងបរិបទការងារ ឬការរស់នៅក៏ដោយ វាមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយថា “ទេ ឬ NO” មួយម៉ាត់ត្រូវចប់នោះនោះឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានវិធីសាស្ត្រ ដើម្បីឆ្លើយបដិសេធឲ្យបានសមរម្យ នោះចម្លើយថា “ទេ ឬ NO” របស់អ្នក ក៏អាចធ្វើឲ្យភាគីម្ខាងទៀត ដែលជាម្ចាស់មតិនឹងត្រូវអាក់អន់ចិត្ត ឬមានចិត្តគុំគួនប្រឆាំងនឹងអ្នកផងដែរ ឬអាចឈានទៅដល់ការបែកបាក់សាមគ្គីភាពនៅក្នុងក្រុមក៏ថាបាន។