#ការនាំចេញផលិតផលជលផលទៅចិន

Articles by Tag ការនាំចេញផលិតផលជលផលទៅចិន

តើអាចជាឱកាសសម្រាប់កម្ពុជាជំរុញការនាំចេញផលិតផលជលផលទៅចិនទេ ក្រោយប្រទេសនេះផ្អាកការនាំចូលគ្រឿងសមុទ្រពីជប៉ុន?

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
រដ្ឋបាលចិនកាលពីពេលថ្មីៗបានសម្រេចផ្អាកការនាំចូលគ្រឿងសមុទ្រទាំងស្រុងពីជប៉ុន បន្ទាប់ពីប្រទេសបានបង្ហូរទឹកកាកសំណល់ដែលចម្រោះរួចចេញពីរោងចក្រនុយក្លែអ៊ែរហ្វូគូស៊ីម៉ាចូលទៅក្នុងសមុទ្រ។ ការចាត់វិធានការបែបនេះរបស់ចិន កំពុងផ្តល់ក្តីរំពឹងដល់ប្រទេសផ្សេងៗក្នុងការជំរុញ និងសម្លឺងឱកាសនាំចេញផលិតផលជលផលទៅកាន់ប្រទេសមួយនេះ។ តើការផ្អាកការនាំចូលគ្រឿងសមុទ្រជប៉ុនរបស់ចិននេះអាចជាឱកាសសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការជំរញការនាំចេញផលិតផលជលផលទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលជាមិត្តដែកថែមរបស់កម្ពុជា ឬយ៉ាងណា?