សម្រាំង

អត្ថបទដែលសម្រាំងដោយអ្នកនិពន្ធ

របាយការណ៍ CDC៖ ខេត្តជាប់សមុទ្រចំនួន ៣ ស្រូបទាញ​​លំហូរ​ទុនវិនិយោគចិន បាន២,៦ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ខេត្តជាប់មាត់សមុទ្ររបស់កម្ពុជាចំនួន ៣ គឺខេត្តកោះកុង ព្រះសីហនុ និងកំពត បានស្រូបទាញទុនវិនិយោគពីប្រទេសចិន មានទំហំទឹកប្រាក់ ប្រមាណ ២.៦០០លានដុល្លារអាមេរិក ស្មើនឹង១១,៥% នៃទំហំវិនិយោគសរុប នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ ពីក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ដែលគិតចាប់ពីឆ្នាំ២០១៦ ដល់ខែសីហាឆ្នាំ២០១៩។