សម្រាំង

អត្ថបទដែលសម្រាំងដោយអ្នកនិពន្ធ

កម្ពុជា ផ្ដល់វ៉ាក់សាំងប្រភេទស៊ីណូវ៉ាក់ ២០ម៉ឺនដូស ដល់ប្រទេសឡាវ ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩

ដោយ​ ខន ណារី
្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា បានផ្ញើលិខិតជូនលោក ផាន់ខាំ វីផាវ៉ាន់ នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃសាធារណៈរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ ផ្ដល់ជូននូវវ៉ាក់សាំងបង្កាជំងឺកូវីដ-១៩ ប្រភេទស៊ីណូវ៉ាក់ ចំនួន ២០ម៉ឺនដូស ដល់ប្រទេសឡាវ ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងប្រទេសមួយនេះ។