#អង្គការអង្គការមូលនិធិអេស៊ីលីដា-ចារឌីនសម្រាប់ការអប់រំ

Articles by Tag អង្គការអង្គការមូលនិធិអេស៊ីលីដា-ចារឌីនសម្រាប់ការអប់រំ

អង្គការមូលនិធិអេស៊ីលីដា-ចារឌីន បានចំណាយថវិកា ៥៧ម៉ឺនដុល្លារសង់អគារសិក្សា៨ខ្នងនៅតំបន់ដាច់ស្រយាល

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
អង្គការមូលនិធិអេស៊ីលីដា-ចារឌីនសម្រាប់ការអប់រំ គឺជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកមួយ ដែលបានបង្កើតឡើងដោយធនាគារ អេស៊ីលីដា និងក្រុមហ៊ុន ចារឌី ម៉េថឹសិន ដែលមានចុះបញ្ជីស្របច្បាប់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃ និងនៅនិយ័តករបរធនបាលកិច្ចកម្ពុជាផងដែរ។