#រោងការ-បុណ្យនៅលើផ្លូវ

Articles by Tag រោងការ-បុណ្យនៅលើផ្លូវ

សង់​រោង​ការ​-​​បុណ្យ​បិទ​ផ្លូវ តើ​ត្រូវ​ឬ​ខុស? ស្ដាប់​ពលរដ្ឋ និង​អាជ្ញាធរ...

ដោយ​ រ៉ឹម ភារី
អ្នក​ដំណើរ​ជា​ច្រើន​នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ បាន​រអ៊ូ​រទាំ​ជុំវិញ​រឿង​ម្ចាស់​កម្មវិធី​អាពាហ៍​ពិពាហ៍ ឬ​ពិធី​បុណ្យ​ផ្សេងៗ ដែល​សង់​រោង​បិទ​ផ្លូវ​បង្ក​ឲ្យ​មាន​ការ​កក​ស្ទះ​ចរាចរណ៍ ខណៈ​ដែល​ផ្លូវ​នៅ​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ មាន​ទំហំ​តូច និង​មាន​ការ​កក​ស្ទះ​ស្រាប់​ផង។