#ស៊ុយអែត

Articles by Tag ស៊ុយអែត

ស៊ុយអែត​ជា​ប្រទេស​«ល្អ​ជាង​គេ​បំផុត»​នៅ​លើ​ពិភព​លោក

ប្រទេស​ស៊ុយអែត​ជាប់​ចំណាត់​ថ្នាក់​ល្អ​ដាច់​គេ​លើស​ប្រទេស​ ១៦២ នៅ​លើ​ពិភព​លោក ដោយ​ត្រូវ​គេ​ឲ្យ​នាម​ថាជា​ ប្រទេស​ល្អ​ជាង​គេ​បំផុត។ អ្វី​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រទេស​នេះ​ល្អ​ដាច់​គេ គឺ​ជីវភាព​ប្រជាជន​ល្អ មាន​វិបុលភាព សមភាព សុខភាព និង​សុខុមាល​ភាព​ល្អ។