#កម្ពុជា-វៀតណាម

Articles by Tag កម្ពុជា-វៀតណាម

កម្ពុជា ជាមុខព្រួញវិនិយោគក្រៅប្រទេសទី២ របស់វៀតណាម បន្ទាប់ពីឡាវ

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
គិតត្រឹមពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ២០១៨នេះ កម្ពុជា ទទួលបានការវិនិយោគពីប្រទេសវៀតណាម ប្រមាណជាង៣០លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងចំណោមទឹកប្រាក់វិនិយោគក្រៅប្រទេសសរុប ជាង ២៦៣ លានដុល្លារអាមេរិក របស់វៀតណាម។ ប្រទេសជាប់ភូមិផងរបងជាមួយកម្ពុជាមួយនេះ ក៏បានចាត់ទុកដែរថា កម្ពុជា ជាប្រទេសគោលដៅវិនិយោគក្រៅប្រទេសលំដាប់ទី២ របស់ខ្លួន ក្នុងចំណោមការវិនិយោគនៅក្នុង ២៧ប្រទេស។