#កំណើនសេដ្ឋកិច្ច

Articles by Tag កំណើនសេដ្ឋកិច្ច

ឧកញ៉ា សៀ ឫទ្ធី៖ កត្តា៣យ៉ាង​ធ្វើឲ្យវិនិយោគិនបរទេសចូលចិត្តមកវិនិយោគនៅកម្ពុជា

ដោយ​ រ៉ឹម ភារី
សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ បាននឹងកំពុងមានរីកលូតលាស់ល្អជាលំដាប់។ លោកឧកញ៉ា សៀ ឫទ្ធី ប្រធានក្រុមហ៊ុន WorldBridge Land ដែលជាអ្នកជំនួញខ្មែរបានកៀងគរវិនិយោគិនបរទេសឲ្យចូលមកបណ្តាក់ទុនរកស៊ីនៅកម្ពុជា បានឲ្យដឹងថា មានកត្តា៣ដែលធ្វើវិនិយោគិនចូលចិត្តមករកស៊ីនៅកម្ពុជា គឺកត្តាសន្តិភាព កត្តាស្ថិរភាពនយោបាយល្អ និងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចល្អ។