#ពានរង្វាន់ 2023 សម្រាប់ឧត្តមភាពក្នុងការច្នៃប្រឌិត

Articles by Tag ពានរង្វាន់ 2023 សម្រាប់ឧត្តមភាពក្នុងការច្នៃប្រឌិត

ក្រុមហ៊ុន Smart Axiata ទទួលបានពានរង្វាន់សម្រាប់ឧត្តមភាពក្នុងការច្នៃប្រឌិតពីទស្សនាវដ្តីអន្តរជាតិ Global Banking & Finance Review

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ក្រុមហ៊ុន Smart Axiata ដែលជាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ឈានមុខគេ នៅកម្ពុជា បានទទួលការទទួលស្គាល់ជាថ្មីម្តងទៀតសម្រាប់ដំណើរការដ៏ពិសេសរបស់ខ្លួន ដោយទទួលបានពានរង្វាន់ 2023 សម្រាប់ឧត្តមភាពក្នុងការច្នៃប្រឌិតក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍នៅកម្ពុជាពី Global Banking & Finance Review ដែលជាស្ថាប័នពត៌មានហិរញ្ញវត្ថុលំដាប់អន្តរជាតិដ៏ល្បីល្បាញ ដែលមានទីស្នាក់ការ នៅចក្រភពអង់គ្លេស។