ថ្មីៗបំផុត

អត្ថបទដែលទើបនឹងផ្សាយថ្មីៗ

ប្រតិភូ​អឺរ៉ុប​ចាប់​ផ្តើម​ពិភាក្សា​បញ្ហា EBA ជាមួយ​កម្ពុជា ខណៈ​នាយករដ្ឋមន្រ្តី​ប្រាប់​កម្មករ​កុំ​ឲ្យ​ខ្វល់!

ដោយ​ ជ័យ ជំនះ
គណៈប្រតិភូ​អឺរ៉ុប​បាន​ចាប់ផ្ដើម​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​រយៈពេល​២​ថ្ងៃ​នៅ​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ​នេះ ដោយ​មាន​ជំនួប​ជាមួយ​រដ្ឋមន្ដ្រី​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ រដ្ឋមន្ដ្រី​ការបរទេស និង​រដ្ឋមន្ដ្រី​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បី​ជជែក​ពី​បញ្ហា​ប្រព័ន្ធ​អនុគ្រោះពន្ធ EBA។