ថ្មីៗបំផុត

អត្ថបទដែលទើបនឹងផ្សាយថ្មីៗ

សហគ្រិន​ស្ត្រី​៧រូប​និង​អ្នក​សារព័ត៌មាន​១​​រូបពី​កម្ពុជា នឹង​ចូលរួម​កិច្ច​ប្រជុំ​កំពូល​សហគ្រិន​ភាព​ពិភព​លោក​នៅ​ឥណ្ឌា

ដោយ​ ថៃ សុធា
ស្ត្រី​ជា​សហគ្រិន​និង​មេដឹកនាំ​ធុរកិច្ច​នៅ​កម្ពុជា​ចំនួន ៧រូប និង​អ្នក​សារព័ត៌មាន​ ១រូប ស្ថិត​ក្នុង​ចំណោម​មនុស្ស​ ១៥០០នាក់ មក​ពី​ជុំវិញ​ពិភព​លោក ដែល​នឹង​ចូលរួម​កិច្ច​ប្រជុំ​កំពូល​សហគ្រិន​ភាព​ពិភព​លោក ឆ្នាំ​២០១៧ នៅទីក្រុងហ៊ីឌើរ៉ាបាត ប្រទេស​ឥណ្ឌា ពី​ថ្ងៃទី២៨-៣០ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៧។