ថ្មីៗបំផុត

អត្ថបទដែលទើបនឹងផ្សាយថ្មីៗ

ជីវភាព​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​កើន​ឡើង ជំរុញ​​តម្រូវការ​ម្ហូប​និង​ភេសជ្ជៈ​ស្តង់ដារ​អន្តរជាតិ​កាន់​តែ​ច្រើន

ដោយ​ សូរ ចាន់ណា
ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​​ចុង​ក្រោយ​នេះ ជីវភាព​ប្រជាជន​កម្ពុជា បាន​ប្រសើរ​ឡើង​ជា​លំដាប់​គួរ​ឲ្យ​កត់​សម្គាល់។ កំណើន​នេះ​បាន​ជំរុញ​ឲ្យ​មាន​ការ​នាំ​ចូល​ម្ហូប​អាហារ​និង​ភេសជ្ជៈ ដែល​មាន​គុណភាព​ខ្ពស់​ចូល​មក​កម្ពុជា ដើម្បី​បំពេញ​តម្រូវការ​របស់​ប្រជាជន។