ថ្មីៗបំផុត

អត្ថបទដែលទើបនឹងផ្សាយថ្មីៗ

7-Eleven គ្រោង​ពង្រីក​ខ្លួន​ក្នុង​ទីផ្សារ​តំបន់​បន្ថែម​ទៀត ក្នុង​នោះ​ក៏​មាន​កម្ពុជា​ដែរ!

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ហាង​លក់​ទំនិញ 7-Eleven ដែល​មាន​សាខា​រាប់​ម៉ឺន​កន្លែង​នៅ​ទូទាំង​ពិភព​លោក​នោះ នឹង​ធ្វើការ​ពង្រីក​សាខា​របស់​ខ្លួន​បន្ថែម​ទៀត នៅ​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ី​ប៉ាស៊ីហ្វិក ក្នុង​នោះ កម្ពុជា​ក៏​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ចំណោម​ទីផ្សារ​គោលដៅ​សម្រាប់​ការ​ពង្រីក​ខ្លួន​របស់ 7-Eleven នេះ​ដែរ។