ថ្មីៗបំផុត

អត្ថបទដែលទើបនឹងផ្សាយថ្មីៗ

កម្មករកម្មការនី ជាង៧០ម៉ឺននាក់ មកពី ៥៦៦ រោងចក្រ នឹងអាចបើកប្រាក់បៀវត្ស តាមធនាគារអេស៊ីដា

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
កម្មករកម្មការនីប្រមាណជាង ៧០ម៉ឺននាក់ មកពីរោងចក្រប្រមាណជាង ៥៦៦ រោងចក្រ ដែលជាសមាជិករបស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជា (GMAC) អាចនឹងបើកប្រាក់បៀវត្ស តាមរយៈធនាគារអេស៊ីលីដា នៅគ្រប់រាជធានី ខេត្តក្រុងនៅទូទាំងប្រទេស បន្ទាប់ពី សមាគម​រោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជា និងធនាគារអេស៊ីលីដា បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នានាពេលថ្មីៗនេះ។