#ភាពទន់ខ្សោយ

Articles by Tag ភាពទន់ខ្សោយ

អ្នកជំនាញលើកឡើងពីភាពទន់ខ្សោយអ្វីខ្លះក្នុងវិស័យឧស្សហកម្មកាត់ដេរកម្ពុជាដែលត្រូវពង្រឹងបន្ថែម?

ដោយ​ ខន ណារី
អ្នកជំនាញបានអះអាងថា បើធៀបនឹងប្រទេសជិតខាង ពិសេសប្រទេសវៀតណាម ខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មក្នុងវិស័យកាត់ដេរ ផលិតស្បែកជើង និងកាបូបនៅកម្ពុជា ហាក់មិនទាន់មានភាពប្រកួតប្រជែងនៅឡើយទេ ជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងផលិតភាពការងារ ជំនាញរបស់កម្មករនិយោជិត និងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនជាដើម ដែលទាំងអស់នេះ គឺជាអ្វីដែលកម្ពុជាត្រូវខិតខំពង្រឹងខ្លួនថែមទៀត។