#ឆៀកយានយន្ត

Articles by Tag ឆៀកយានយន្ត

ក្រសួងសាធារណការ៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៣ ខែឧសភាទៅ គ្រប់កន្លែង ឆៀកយានយន្តទាំងអស់ នឹងធ្វើការពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ

ដោយ​ ហំ ផានិត
ដើម្បីសម្រួលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានបំណងយករថយន្តទៅធ្វើការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្ត ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនបានប្រកាសថា គ្រប់មណ្ឌលត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្តទាំងអស់ នឹងត្រូវធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃពេញមួយសប្ដាហ៍តែម្តង ពោលចាប់ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ ពីម៉ោង ០៨:០០ ព្រឹក ដល់ម៉ោង ០៥:០០ ល្ងាច ខណៈដែលកាលពីមុនធ្វើត្រឹមថ្ងៃសុក្រប៉ុណ្ណោះ។