#ចិននាំមុខប្រទេសផ្សេងៗក្នុងការលក់រថយន្តអគ្គិសនី

Articles by Tag ចិននាំមុខប្រទេសផ្សេងៗក្នុងការលក់រថយន្តអគ្គិសនី

ប្រទេសចិននាំមុខប្រទេសផ្សេងៗទៀតក្នុងការលក់រថយន្តអគ្គិសនីនៅទូទាំងពិភពលោក

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ការលក់រថយន្តអគ្គិសនី (EV) បានកើនឡើងបីដងក្នុងរយៈពេល៣ឆ្នាំមកនេះ ពោលគឺកើនពីចំនួនរថយន្តអគ្គិសនីថ្មីដែលលក់បានជិត ៣ លានគ្រឿងនៅក្នុងឆ្នាំ២០២០ ទៅដល់ ១០លានគ្រឿងកាលពីឆ្នាំ២០២២។ គេបានគិតជាមធ្យមភាគថា ក្នុងចំណោមរថយន្តថ្មីចំនួន ២០ គ្រឿង ដែលបានលក់ចេញនៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ២០២២ មានរថយន្តអគ្គិសនី ៣គ្រឿងហើយក្នុងនោះ ហើយចិនគឺជាអ្នកនាំមុខគេ នៅក្នុងការលក់រថយន្តអគ្គិសនីទាំងនោះ។ នេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអាល់ហ្សាសេរ៉ា។