#ចិនបានខាតបង់ប្រាក់

Articles by Tag ចិនបានខាតបង់ប្រាក់

ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍កំពូលៗរបស់ចិនបានខាតបង់ប្រាក់ជិត ៣ពាន់លានដុល្លារ ដោយសារតែតម្លៃប្រាក់យ័នចិនធ្លាក់ចុះ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
អ្នកអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យចិនដីគោកកំពូលៗ បានកត់ត្រាពីការខាតបង់ប្រាក់ជិត ៣ពាន់លានដុល្លារក្នុងការដូររូបិយបណ្ណបរទេស ដោយភាគច្រើនខាតទៅលើការខ្ចីប្រាក់គិតជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិករបស់ពួកគេ ក្នុងអំឡុងឆមាសទីមួយនៃឆ្នាំនេះ ដោយសារតម្លៃប្រាក់យន់បានធ្លាក់ចុះថែមទៀតបើធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារ។ បញ្ហានេះ ក៏បានបន្ថែមសម្ពាធដល់ការប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនទាំងនេះ ក្នុងការធានាសាច់ប្រាក់សម្រាប់ការសងបំណុលដែលចេះតែកើនឡើងផងដែរ។ នេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាននីកេអេស៊ា។