#ចំណូលពីការលក់ស្លាកលេខឡានពិសេស

Articles by Tag ចំណូលពីការលក់ស្លាកលេខឡានពិសេស

កម្ពុជាទទួលបានចំណូលជាង៩០លានដុល្លារពីការលក់ស្លាកលេខឡានពិសេស និងពិសេសផ្ទាល់ខ្លួន

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសាធារការ និងដឹកជញ្ជូនបានគូសបញ្ជាក់ថា បន្ទាប់ពីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនប្រកាសដាក់លក់ផ្លាកលេខឡានពិសេស និងពិសេសផ្ទាល់តាំងពីដើមឆ្នាំ២០២០ មក រាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបានចំណូលជាង៩០លានដុល្លារហើយ បើគិតត្រឹមដំណាច់ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣។ ក្នុងនោះស្លាកលេខឡានពិសេសលក់បានជិត២៣ម៉ឺនស្លាក ខណៈស្លាកលេខឡានពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនលក់បានជិត២ម៉ឺនស្លាក។