#ទេសចរណ៍យុវជន

Articles by Tag ទេសចរណ៍យុវជន

កម្ពុជាទទួលបានពានរង្វាន់ពិភពលោកលើគោលដៅទេសចរណ៍វប្បធម៌ និងទេសចរណ៍យុវជនឈានមុខគេក្នុងទ្វីបអាស៊ី

ដោយ​ ខន ណារី
កម្ពុជាទទួលបានពានរង្វាន់ពិភពលោកចំនួនពីរ ពីស្ថាប័ន World Travel Awards ដែលជាគោលដៅទេសចរណ៍វប្បធម៌ឈានមុខគេ និងទេសចរណ៍យុវជនឈានមុខគេ ក្នុងទ្វីបអាស៊ីឆ្នាំ២០២២នេះ។ ពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ទាំង២នេះ ត្រូវបានធ្វើឡើងនាព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍ទេសចរណ៍អន្តរជាតិ ITE HCMC 2022 នៅថ្ងៃទី៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ដែលប្រព្រឹត្តធ្វើឡើង នៅទីក្រុងហូជីមិញ ប្រទេសវៀតណាម។