#ធនាគារ​ឌីជីថល

Articles by Tag ធនាគារ​ឌីជីថល

តោះ!​ ​ទូទាត់​ប្រាក់ដោយ Scan QR តាម​ អេស៊ីលីដាម៉ូបាល ដើម្បី​ចូលរួម​ទប់​ស្កាត់​ការឆ្លង​មេរោគកូវីដ-១៩!

ដោយ​ អត្ថបទ ពាណិជ្ជកម្ម
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ដែលជាធនាគារ​ពាណិជ្ជ​ដ៏ចំណាស់​និង​ធំជាងគេ​បំផុត​មួយ នៅ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា បាន​ជំរុញ​លើក​ទឹកចិត្ត​ដល់​អតិថិជន​របស់ខ្លួន ក៏ដូចជា​ប្រជាជន​ទូទៅ ឲ្យ​ងាក​មក​ប្រើ​ការ​ទូទាត់​ប្រាក់​តាមរយៈ​ប្រព័ន្ធ Scan QR Code តាម​ អេស៊ីលីដាម៉ូបាល ជាជាង​ប្រើ​ប្រាស់​ក្រដាស​ប្រាក់ ក្នុង​អំឡុងពេល​កូវីដ-១៩នេះ ដើម្បី​ចូលរួម​កាត់បន្ថយ​ហានិភ័យឆ្លង​ជំងឺ​កូវីដ-១៩ ។