#ធនាគារធំៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិក

Articles by Tag ធនាគារធំៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិក

ធនាគារធំៗនៅអាមេរិកបញ្ចេញទុនជួយសង្គ្រោះធនាគារ First Republic Bank ដើម្បីបញ្ជៀសការដួលរលំ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ធនាគារធំៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចធ្វើអន្តរាគមន៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីធានាឲ្យប្រាកដថា ធនាគារ First Republic Bank នឹងមិនក្លាយជាធនាគារដួលរលំថ្មី ដូចជាបន្ដពីធនាគារ Signature Bank និង ធនាគារ Silicon Valley Bank នោះទេ។ ការអន្តរាគមន៍នេះ ធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលដែលធនាគារ First Republic Bank កំពុងជួបប្រទះនូវតម្លៃភាគហ៊ុនធ្លាក់ចុះ ចំពេលអ្នកដាក់ប្រាក់បញ្ញើក៏បានសម្រុកដកប្រាក់របស់ខ្លួនកាន់តែច្រើនឡើង។