#ធុរជនល្បីៗ

Articles by Tag ធុរជនល្បីៗ

ឧកញ៉ា សៀ ឫទ្ធី អ្នក​ជំនួញ​ជើង​ខ្លាំង​ក្នុង​ការ​​កៀរគរ​វិនិយោគ​ពី​បរទេស

ដោយ​ សាយ សមិទ្ធិ
ឧកញ៉ា សៀ ឫទ្ធី ជា​អ្នក​ជំនួញ​ដ៏​ល្បីល្បាញ​មួយ​រូប​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​សំណង់ អចលន​ទ្រព្យ និង​ដឹក​ជញ្ជូន​នៅ​កម្ពុជា ដែល​មជ្ឈដ្ឋាន​ជាតិ​និង​អន្តរជាតិ​ទទួល​ស្គាល់​ថា ជា​បុគ្គល​ជើង​ខ្លាំង​ ពូកែ​ផ្នែក​ទំនាក់​ទំនង​កៀរគរ​​វិនិយោគ​បរទេស​មក​ធ្វើការ​វិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា។ ហើយ​ក្នុង​នោះ​ដែរ លោក​ក៏​បាន​បោះទុន​វិនិយោគ​រួម​គ្នា​រាប់​រយ​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​ជាមួយ​នឹង​វិនិយោគិន​មក​ពី​ក្រៅ​ប្រទេស​ទាំង​នោះ​ផង​ដែរ។