#ទីផ្សារអាមេរិក

Articles by Tag ទីផ្សារអាមេរិក

កម្ពុជាកំពុងពង្រឹងនីតិវិធី និងបែបបទ ដើម្បីពង្រីកការនាំចេញផលិតផលចំណីអាហារទៅទីផ្សារអាមេរិក

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
កម្ពុជាកំពុងសម្រួចទិសដៅក្នុងការនាំយកផលិតផលចំណីអាហារទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលជាទីផ្សារនាំចេញធំជាងគេរបស់កម្ពុជា។ ជាក់ស្តែងកាលពីពេលថ្មីៗ សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាក្រោមការសហការជាមួយអគ្គកុងស៊ុលកិត្តិយសនៃកម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងឡុងប៊ិចនៃសហរដ្ឋអាមេរិក បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី«នីតិវិធីនិងបែបបទនៃការនាំចេញផលិតផល ចំណីអាហារ និងទំនិញទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិក» ។