#ទីផ្សាររុស្ស៊ី

Articles by Tag ទីផ្សាររុស្ស៊ី

ក្រុមហ៊ុនបរទេសគ្រាក់ៗជិត៥០ក្រុមហ៊ុន នៅតែមិនព្រមចាកចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ី

ដោយ​ ហ៊ុន គន្ធថៃ
ក្នុងរយៈពេលជាងប្រាំមួយខែ ចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែន ក្រុមហ៊ុនរកស៊ីធំៗរបស់ពិភពលោកប្រហែល ៣០០ បានចាកចេញពីទីផ្សាររុស្ស៊ី ហើយ ៧០០ ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតបានបញ្ឈប់ការវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍគម្រោងថ្មីៗ ព្រមទាំងទប់ស្កាត់ប្រតិបត្តិការនៅក្នុងនេះផងដែរ។