#​ទំហំ​ពាណិជ្ជកម្ម​

Articles by Tag ​ទំហំ​ពាណិជ្ជកម្ម​

ការនាំចេញវៀតណាមទៅរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមរងប៉ះពាល់ ដោយសារតែទណ្ឌកម្មលោកខាងលិច

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ប្រទេសវៀតណាម កំពុងចាប់ផ្ដើមរងផលប៉ះពាល់លើការនាំចេញទំនិញរបស់ខ្លួនទៅកាន់រុស្ស៊ីជាបណ្ដើរៗហើយ ដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃទណ្ឌកម្មពីប្រទេសលោកខាងលិច បានធ្វើឲ្យការបញ្ជាទិញផលិតផលវៀតណាម ពីប្រទេសរុស្ស៊ី និងប្រតិបត្តិការទូទាត់នាំចេញទំនិញមានការពន្យារពេល។ នេះបើតាមការរាយការណ៍ដោយសារព័ត៌មាន VN Express។