#ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម រវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងវៀតណាម

Articles by Tag ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម រវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងវៀតណាម

ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកធំៗកំពុងចោលក្រសែភ្នែកសម្រាប់បរិយាកាសវិនិយោគនៅវៀតណាមកាន់តែខ្លាំង

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម រវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងវៀតណាមនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ មានសកម្មភាពផុសផុលកាន់តែខ្លាំងឡើងៗ។ តួយ៉ាង មានតំណាងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកធំៗជាច្រើន ដោយរួមទាំង ក្រុមហ៊ុន Netflix និង ក្រុមហ៊ុន Boeing កំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមសប្ដាហ៍នេះ ដើម្បីស្វែងរកឱកាសទីផ្សារ និងវិនិយោគនៅវៀតណាម ដ្បិតថា ប្រទេសតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះ បច្ចុប្បន្នកំពុងក្លាយជាទិសដៅវិនិយោគដ៏សំខាន់មួយ សម្រាប់ជំនួសប្រទេសចិន។