#គំនិតអប់រំ

Articles by Tag គំនិតអប់រំ

សិល្បៈនៃការ​ឆ្លើយ​តប​បដិសេធ ឲ្យ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
រាល់ការឆ្លើយបដិសេធទៅលើគំនិតណាមួយរបស់អ្នកដទៃ នៅក្នុងបរិបទការងារ ឬការរស់នៅក៏ដោយ វាមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយថា “ទេ ឬ NO” មួយម៉ាត់ត្រូវចប់នោះនោះឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានវិធីសាស្ត្រ ដើម្បីឆ្លើយបដិសេធឲ្យបានសមរម្យ នោះចម្លើយថា “ទេ ឬ NO” របស់អ្នក ក៏អាចធ្វើឲ្យភាគីម្ខាងទៀត ដែលជាម្ចាស់មតិនឹងត្រូវអាក់អន់ចិត្ត ឬមានចិត្តគុំគួនប្រឆាំងនឹងអ្នកផងដែរ ឬអាចឈានទៅដល់ការបែកបាក់សាមគ្គីភាពនៅក្នុងក្រុមក៏ថាបាន។