#គម្រោង ដឹ អាណាចក្រ (The Anajak) ផ្លូវជាតិលេខ៥

Articles by Tag គម្រោង ដឹ អាណាចក្រ (The Anajak) ផ្លូវជាតិលេខ៥

ចុម!!! ស្ងាត់ៗ មានក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យធំថ្មីមួយនៅកម្ពុជា បាននឹងកំពុងអភិវឌ្ឍន៍គម្រោងផ្ទៃដីជាង៣០០ហិកតា នៅលើផ្លូវជាតិលេខ៥

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ផ្លូវជាតិលេខ៥ ដែលជាផ្លូវតភ្ជាប់រវាងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានជាមួយប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវបានរាជដ្ឋាភិបាលដាក់ក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ជាអាទិភាព។ ដូច្នេះ ស្ថាប័នរដ្ឋ និងស្ថាប័នឯកជនជាច្រើនត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទីតាំង ព្រមទាំងបង្កើតថ្មីនៅលើតំបន់សក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួន ជាពិសេស គឺផ្លូវជាតិលេខ៥ ស្ថិតនៅទិសខាងជើងរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើនប្រជាជនក្នុងទីក្រុង ដែលកំពុងតែកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ។