#គម្រោងផ្លូវជាតិ៥០C

Articles by Tag គម្រោងផ្លូវជាតិ៥០C

គម្រោងផ្លូវជាតិ៥០C កំពង់ឆ្នាំង-កំពង់ធំ នឹងត្រូវបើកការដ្ឋានសាងសង់ឱ្យបានក្នុងឆ្នាំនេះ

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
ក្នុងចំណោមគម្រោងជាច្រើនដែលក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនបានដាក់ទិសដៅនៅក្នុងឆ្នាំ២០២៤នេះ ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល អះអាងថា គម្រោងស្ថាបនាផ្លូវជាតិ៥០C ពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ទៅខេត្តកំពង់ធំ គឺជាជាគម្រោងអាទិភាពសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤នេះ ដូច្នេះហើយ ឯកឧត្តមជំរុញឱ្យក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឱ្យគម្រោងនេះឈានទៅដល់ការចរចាតម្លៃ និងសម្រេចបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅក្នុងឆ្នាំនេះ។