#គោលនយោបាយជាតិស្តីពីស្វាយចន្ទី

Articles by Tag គោលនយោបាយជាតិស្តីពីស្វាយចន្ទី

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី គោលនយោបាយជាតិស្តីពីស្វាយចន្ទី ឆ្នាំ២០២២-២០២៧ ត្រូវបានអនុម័ត

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី «គោលនយោបាយជាតិស្តីពីស្វាយចន្ទី ឆ្នាំ២០២២-២០២៧» ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រេចអនុម័តទាំងស្រុង នៅថ្ងៃទី១៣ ខែមករាឆ្នាំ២០២៣។ គោលនយោបាយជាតិស្តីពីស្វាយចន្ទីនេះ នឹងដើរតួនាទីជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវ និងជាកម្លាំងចលករដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ពង្រឹងផលិតភាពនៃផលិតកម្មដំណាំស្វាយចន្ទី និងលើកកម្ពស់ការប្រកួតប្រជែងទាំងទិន្នផល និងគុណភាព ការធ្វើពិពិធកម្ម ការកែច្នៃ ការនាំចេញ និងការបង្កើនតម្លៃបន្ថែមដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងខ្សែច្រវាក់តម្លៃ។ នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល។