#គ្រោងពង្រីកសាខា ២០ទីតាំងនៅទូទាំងប្រទេស

Articles by Tag គ្រោងពង្រីកសាខា ២០ទីតាំងនៅទូទាំងប្រទេស

មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំងកង់រថយន្ដ ថាយផ្ល័ស គ្រោងពង្រីកសាខា ២០ទីតាំងនៅទូទាំងប្រទេស តាមរយៈការលក់ Franchise

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំកង់រថយន្ដអន្តរជាតិ Tyreplus បានដាក់គោលដៅពង្រីកខ្លួនឱ្យបាន ២០សាខាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល ៥ឆ្នាំខាងមុខ ដោយក្នុងនោះក៏មានការលក់សិទ្ធិធ្វើអាជីវកម្មបន្ដ ឬហៅថា Franchise ទៅឲ្យដៃគូដែលមានបំណងចង់បើកអាជីវកម្មនេះផងដែរ។