#ជំនួយដល់ពលរដ្ឋ

Articles by Tag ជំនួយដល់ពលរដ្ឋ

សិង្ហបុរីប្រកាសផ្តល់កញ្ចប់ប្រាក់បន្ថែមជាង ៨០០ លានដុល្លារ សម្រួលការរស់នៅដល់ពលរដ្ឋ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសិង្ហបុរី កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា បានប្រកាសផ្តល់កញ្ចប់ប្រាក់បន្ថែមចំនួនរហូតដល់ ៨០០ លានដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីជួយក្រុមគ្រួសារពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដោះស្រាយការកើនឡើងថ្លៃចំណាយលើជីវភាពរស់នៅ។ តាមផែនការ ដែលគ្រោងទុក អ្នកដែលទទួលកញ្ចប់ថវិកាន្ថែមនេះ មានចំនួនសរុប ២លាន៥សែននាក់ ហើយនៅក្នុងម្នាក់អាចទទួលប្រមាណជិត១៥០ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ។