#ជប៉ុន - អង់គ្លេស - អ៊ីតាលី

Articles by Tag ជប៉ុន - អង់គ្លេស - អ៊ីតាលី

ជប៉ុន អង់គ្លេស និងអ៊ីតាលី រួមគ្នាផលិតហោះចម្បាំងជំនាន់ក្រោយបំផុតនៅឆ្នាំ ២០២៤ ដោយគ្មានវត្តមានបងធំអាមេរិក

ដោយ​ ហ៊ុន គន្ធថៃ
ប្រទេសជប៉ុន ចក្រភពអង់គេ្លស និងអ៊ីតាលីមានបំណងក្នុងការរៀបចំអភិវឌ្ឍនូវយន្តហោះចម្បាំងជំនាន់ចុងក្រោយបំផុតត្រឹមឆ្នាំ២០២៤ខាងមុខ ក្រោមគម្រោងការដែលត្រូវបានពិភាក្សាគ្នាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ១៦ មីនា ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងបី។ នេះបើតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានជប៉ុន Nikkei Asia។