#ការទិញមាសរបស់ចិន

Articles by Tag ការទិញមាសរបស់ចិន

ការទិញមាសទុករបស់ចិនកើនឡើង៣០% នៅឆ្នាំ២០២៣ ក្រោយព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
របាយការណ៍និន្នាការតម្រូវការមាសឆ្នាំ២០២៣ របស់ក្រុមប្រឹក្សាមាសពិភពលោកបានបង្ហាញថា ការទិញមាសស្តុកទុករបស់ប្រទេសចិន ដែលជាមហាសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទីពីរលើពិភពលោកបានកើនឡើង៣០% នៅក្នុងឆ្នាំ២០២៣ ក្រោយចិនមានការព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច។