#ការលក់រថយន្ត​កើនឡើង

Articles by Tag ការលក់រថយន្ត​កើនឡើង

ការលក់រថយន្តថ្មីក្នុងតំបន់អាស៊ានកំពុងកើនឡើងខ្ពស់ជាលើកដំបូង ក្នុងរយៈពេល ៣ ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ការលក់រថយន្តថ្មីនៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំៗទាំង៦នៅអាស៊ាន បានកើនឡើងខ្ពស់ជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ២០២១ ពោលគឺ ការលក់រថយន្ដថ្មីនៅទីផ្សារតំបន់នេះ បានកើនដល់ទៅជិត ៣លានគ្រឿង ។ ការកើនឡើងខ្លាំងនេះ ដោយសារតែប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ដែលជាទីផ្សារធំជាងគេ មានការបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងនៃជំងឺ COVID-១៩ នៅក្នុងឆមាសទី២នៃឆ្នាំ២០២១ ។