#ការនាំយកផលិតផលសិប្បកម្មកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ

Articles by Tag ការនាំយកផលិតផលសិប្បកម្មកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ

KE ចាប់ដៃគូជាមួយ CBI ដើម្បីនាំយកផលិតផលសិប្បកម្មកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
សហគ្រិនខ្មែរ (KE) ដែលស្ថិតនៅក្រោមចំណុះក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហរិញ្ញវត្ថុ បានចុះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការលើកកម្ពស់ការនាំចូល (CBI)ក្នុងនាមតំណាងឲ្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍នៃប្រទេសហូឡង់។ ស្ថាប័នទាំងពីរនឹងជួយសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមក្នុងស្រុកលើវិស័យតុបតែងផ្ទះ និងវាយនភណ្ឌគេហដ្ឋាន តភ្ជាប់ជាមួយទីផ្សារអឺរ៉ុប និងពិភពលោក។