#ការផលិតអំបិលកើនឡើងឆ្នាំនេះ

Articles by Tag ការផលិតអំបិលកើនឡើងឆ្នាំនេះ

ក្រសួងឧស្សាហកម្ម៖ អំបិល៨,៨ម៉ឺនតោនត្រូវបានផលិតនៅ៤ខែឆ្នាំនេះ និងអាចប្រើគ្រប់គ្រាន់ដោយមិនចាំបាច់នាំចូល

ដោយ​ ហំ ផានិត
យោងតាមរបាយការណ៍ ដែលសារព័ត៌មានខេមបូណូមីស ទទួលបានពីនាយកដ្ឋានកិច្ចការសិប្បកម្ម នៃក្រសួងឧស្សាហកម្មបានឲ្យដឹងថា ចាប់ពីខែមករា ដល់ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០នេះ កម្ពុជាផលិតអំបិលបាន ៨,៨ ម៉ឺនតោន ខណៈដែលកាលពី៤ខែឆ្នាំ២០១៩ផលិតបានតែ ១,៨ ម៉ឺនតោនប៉ុណ្ណោះ។