#ការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិ

Articles by Tag ការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិ

ក្រុមហ៊ុននំស្រួយលីលីរបស់ជំទាវឧកញ៉ា កែវ មុំ ត្រៀមឈានជើងចូលក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុននៅឆ្នាំក្រោយ

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
ក្រុមហ៊ុនផលិតនំស្រួយលីលី របស់ ជំទាវឧកញ៉ា កែវ មុំ នឹងចូលរួមបោះផ្សាយលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិ ឬភាគហ៊ុន នៅក្នុងផ្សារមូលបត្រកម្ពុជានៅឆ្នាំក្រោយ។ បើតាមការគូសបញ្ជាក់របស់ ឧកញ៉ា កែវ មុំ ការឈានជើងចូលរួមបោះផ្សាយលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិនេះ គឺជាឱកាសមួយដែលក្រុមហ៊ុន មានគម្រោងផែនការអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុន លីលីហ្វូត ឱ្យកាន់តែរីកធំបន្ថែមទៀត។