#ការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្ម និង SME

Articles by Tag ការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្ម និង SME

កម្ពុជា-ហ្វីលីពីន ព្រមព្រៀងគ្នាជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្ម និង SME

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
អនុស្សរណៈយោគយល់គ្នារវាងសម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា និងឯកឧត្តម ហ្វឺឌីណាន់ រ៉ូម៉ូលដេស ម៉ាកូស ជេអរ (Ferdinand Romualdez Marcos Jr.) ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន ត្រូវបានចុះហត្ថលេខា សម្រាប់ភាពជាដៃគូ ក្នុងការអភិវឌ្ឍកសិកម្ម និងសហគ្រាស មីក្រូ-ធុនតូច និងមធ្យម កម្ពុជា-ហ្វីលីពីន។