#ការរៀនសូត្រ

Articles by Tag ការរៀនសូត្រ

រៀន​ពេល​យប់​និង​ពេល​ថ្ងៃ តើ​ពេល​មួយ​ណា​ល្អ​ជាង?

ដោយ​ នុប សំណាង
ភាព​រីក​ចម្រើន​សម័យ​បច្ចុប្បន្ន​នេះ ទាំង​ហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ដែល​បម្រើ​ឲ្យ​វិស័យ​សិក្សាធិការ ក៏​ដូចជា បច្ចេក​វិទ្យា ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​សិក្សា​កាន់​តែ​ងាយ​ស្រួល។