#ការសិក្សានៅអាមេរិក

Articles by Tag ការសិក្សានៅអាមេរិក

និស្សិត​កម្ពុជា​ដែល​កំពុង​សិក្សា​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក​មានចំនួន​​កើន​ឡើង​

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ចំនួន​និស្សិត​កម្ពុជា​ដែលកំពុង​សិក្សា​នៅ​តាម​មហាវិទ្យាល័យ​និង​សាកលវិទ្យាល័យ​នានា នៅសហរដ្ឋ​អាមេរិក នៅឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៩-២០២០នេះ មាន​ការកើនឡើង​លើស​ឆ្នាំ​សិក្សាមុន ប្រមាណជាង ៨% ។ នេះ បើយោងតាម​របាយការណ៍​ថ្មី​មួយ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ។