#ការវិនិយោគរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុន

Articles by Tag ការវិនិយោគរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុន

ទោះកូវីដ-១៩កំពុងអុកឡុក ប៉ុន្ដែពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពុជា-ជប៉ុននៅតែបង្ហាញភាពរឹងមាំ

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
ទោះបីប្រទេសកម្ពុជា និង ជប៉ុនកំពុងជាប់ដៃប្រយុទ្ធប្រឆាំង នឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក៏ដោយ ប៉ុន្តែការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅតែរក្សាបាននូវភាពរឹងមាំនៅឆ្នាំ២០២១នេះ។ ជាក់ស្តែងនៅឆមាសទី១ឆ្នាំ២០២១ ទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរសម្រេចបានជាង១ពាន់ដុល្លារអាមេរិកមានការកើនឡើងជិត១០% បើធៀបនឹងឆមាសទី១កាលពីឆ្នាំ២០២០។