#កៅស៊ូធ្លាក់ថ្លៃ

Articles by Tag កៅស៊ូធ្លាក់ថ្លៃ

ការវិនិយោគលើដំណាំកៅស៊ូ មិនមានស្ទុះ ដោយសារតែកត្តាតម្លៃមិនសូវល្អ នៅឆ្នាំ២០១៩នេះ

ដោយ​ សន ពុទ្ធិកា
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកៅស៊ូបានអះអាងថា អាជីវកម្ម ផលិតកម្មដំណាំកៅស៊ូ រួមទាំងតម្លៃនៅតែមិនមានសន្ទុះនៅឡើយ នៅក្នុងរយៈពេល ៣ខែដំបូងឆ្នាំ២០១៩។ ពោលទាំង ផ្ទៃដីដាំដុះ ផលិត កម្ម និង ការនាំចេញ រួមជាមួយនឹងតម្លៃមិនសូវល្អនោះទេ។